De markten waarin Hadimpro actief is

Hadimpro is een onafhankelijk consultancy bedrijf dat deskundige diensten verleent op het gebied van (zwaar) hijswerk, heffen, rigging en gespecialiseerd transport, volledig toegespitst op de behoeften van haar klanten vanuit de volgende markten.

Olie en gas industrie

Zowel tijdens de bouw als tijdens het onderhoud staat de olie- en gasindustrie voor de grootste uitdagingen op het gebied van (zwaar) hijsen, heffen, rigging en gespecialiseerd transport.

Petrochemische industrie

De petrochemische industrie vereist volledig ontwikkelde, efficiënte en kosteneffectieve transport- en installatieoplossingen voor de behandeling van kritieke items van procesinstallaties en -apparatuur.

Proces industrie

Industrieën als mijnbouw, staalproductie, cement, automobiel, papier en pulp hebben allemaal op maat ontworpen hef-, rigging- en hijsoplossingen nodig voor hun productieproces.

Energie opwekking

Van fabriek tot op de fundering: ketels, turbines, generatoren, condensors, transformatoren moeten naar de bouwplaats worden getransporteerd en in definitieve positie worden verschoven, opgetild en/of gehesen.

Wind energie

Zowel onshore als offshore is de bouwfase sterk afhankelijk van kranen. Het kiezen van de optimale oplossing zal tijd en geld besparen.

Offshore

Hijsen lijkt geassocieerd te worden met "hoog in de lucht". De offshore-industrie staat echter voor uitdagingen bij het hijsen tot diepten van meer dan 3.000 meter.

EPC contractors

Veilige en efficiënte transport- en hefoplossingen, vooral als het gaat om complexe technische uitdagingen, voor grote, zware, kritische of gevoelige installatieapparatuur zijn essentieel.

Civiele constructie

In een vroeg stadium Hadimpro erbij betrekken, verbetert de veiligheid en ondersteunt de succesvolle bouw, het transport en de installatie van kritieke en zware infrastructuur, terwijl de verstoring wordt geminimaliseerd.

Commerciele constructie

De bouw van ziekenhuizen, kantoorgebouwen, hotels, stadions en magazijnen zijn steeds veeleisender met betrekking tot (zwaar) hijsen, heffen en gespecialiseerd transport.

Zware staal industrie

Productie van staal, transport van staal, overbrengen in plaatrollen of balken voor de zware staalbouwindustrie, rechtop zetten van zware stalen componenten: kranen zijn nodig in elke fase.

Letselschade advocaten

Ongevallen met heffen en hijsen kunnen grote materiële schade veroorzaken, maar ook ernstig letsel en zelfs de dood. Advocaten betrokken bij dergelijke zaken zullen alles doen wat mogelijk is om de oorzaak te achterhalen.

Verzekeraars

Door de hoge risico's kunnen dingen misgaan! Bijna altijd met een enorme impact en schade en verwondingen of erger veroorzakend. Dit is het moment waarop verzekeraars zich ermee bezighouden.

 • Heffen

  Heffen

  Heffen is een activiteit waarbij de last op een gecontroleerde en geleide wijze wordt opgeheven, normaal gesproken vanaf de onderkant van de last met bijvoorbeeld een vorkheftruck, schroefvijzel, dommekracht, hydraulische vijzel, teenvijzel, hefkussen, etc.

 • Rigging

  Rigging

  Het verplaatsen van een last horizontaal, verticaal of onder andere hoeken en mogelijk door verschillende vloerniveaus, door gebruik te maken van verschillende soorten hef- en hijsmiddelen. Hef- en hijsmiddelen worden daarbij onderverdeeld in hef- en hijswerktuigen versus hef- en hijsgereedschappen.

 • Hijsen

  Hijsen

  Hijsen is een activiteit waarbij de last wordt opgehangen en waarbij deze vrij hangt, bijvoorbeeld door middel van één of meerdere hijskranen, kettingtakels, rateltakels, hijsportaal, balkklem, lier, drijvende bok, vijzel met bundel voorspanstaaldraad, enz.

 • Gespecialiseerd transport

  Gespecialiseerd transport

  Transport van zware, abnormale en extra grote lasten door middel van gespecialiseerde transportmiddelen zoals zelfrijdende modulaire transport eenheden (zogenaamde SPMT"s), conventionele modulaire en meer-assige trailers, slede technieken, zware industriële rollensets en zware "rolschaatsen" op basis van eindloze kettingtechnieken.