Veiligheid bij hijsen en ondersteuning bedrijfsbeleid

Alle (zware) hijs-, hef-, rigging en gespecialiseerde transportactiviteiten hebben een hoog risico als ze niet goed worden gepland en uitgevoerd. Ze kunnen vaak mensen bloot stellen aan grote risico's op letsel, en ook hoge kosten tot gevolg hebben als ze fout gaan. Het is daarom belangrijk om (zware) hijs-, hef-, rigging en gespecialiseerde transportactiviteiten van de juiste middelen te voorzien, goed te plannen en organiseren, zodat deze op een veilige manier worden uitgevoerd. Te vaak tonen de voorpagina van de krant en sociale media ongevallen tijdens (zwaar) hijswerk, heffen, rigging of gespecialiseerd transport. Maar de hoofdvraag is: waarom? Allemaal activiteiten waarbij verschillende disciplines met verschillende competenties en expertise nauw moeten samenwerken. Elk van deze elementen vereist dat een persoon of personen met voldoende competentie bij elke stap worden betrokken. Deze mensen moeten voldoende theoretische en praktische kennis hebben van het werk en de apparatuur in kwestie, evenals de vereisten vanuit regels, voorschriften en best practices in de industrie, om dit goed te kunnen doen. Voor kritieke, complexe en risicovolle operaties moet de planning en organisatie uitgebreid en nauwgezet zijn. Wanneer er gaten in deze samenwerking zijn, kan dit tot nog grotere potentiële risico's leiden. Hier kan Hadimpro een belangrijke rol spelen. Alle betrokken partijen ter plaatse ervaren onze betrokkenheid over het algemeen als een extra katalysator om risico's te verminderen en veilig te werken.

Risico-identificatie en risicobeheer

Effectief risicobeheer is van cruciaal belang voor elk bedrijf en vooral voor (zwaar) hijsen, heffen, rigging en gespecialiseerde transportactiviteiten. Om risico's te beheersen, moet een organisatie zich eerst bewust zijn van de gevaren waaraan ze is blootgesteld, moet ze de negatieve gevolgen van deze gevaren begrijpen als ze worden gerealiseerd, en moet ze een redelijke schatting hebben van de waarschijnlijkheid dat dit negatieve gevolg zich voordoet. Alleen dan kan een bedrijf strategieën ontwikkelen om dergelijke risico's op een systematische manier te verminderen of te elimineren. Hadimpro heeft uitgebreide faciliterende ervaring met verschillende methoden van gevarenidentificatie, consequentie- en waarschijnlijkheidsschatting en risicobehandeling, waaronder: Hazard Identification (HAZID) en Hazard & Operability (HAZOP) studies, Layer of Protection Analysis (LOPA), Bow-Tie, Eventementen boom en op scenario gebaseerde risicobeoordeling. Hadimpro kan voorzien in klantspecifieke criteria voor risicorangschikking (risicomatrices), risicobeperkende actietracking en restrisicobeheersingsprocessen bieden die volledig voldoen aan de ISO 31000 - International Standard on Risk Management. Als onderdeel van een risicobeheerstrategie willen onze klanten weten dat de door hen gekozen aannemers de nodige infrastructuur, systemen, processen en capaciteiten hebben om aan de geldende eisen te voldoen. Ze moeten er ook voor zorgen dat de lokale en internationale regels, regelgevingsnormen en beste praktijken voor kwaliteit en veiligheid tijdens de werkzaamheden consequent worden gehandhaafd. Hadimpro kan u helpen een volledig inzicht te krijgen in de mogelijkheden van aannemers door middel van een systematische en onafhankelijke evaluatie door derden, afgesloten met een gedocumenteerd technisch auditrapport.

Hulp bij uw veiligheidsbeheersysteem en -beleid

Hadimpro heeft ervaring met het schrijven van beleid en procedures voor het maken en / of bijwerken van bestaand beleid en procedures om overheidsvoorschriften weer te geven, zoals OSHA, LOLER, Europese richtlijnen, ANSI / ASME en API-normen, geschreven en ongeschreven bedrijfsbeleid en algemeen aanvaarde industrie best practices, zoals van IOGP (Internationale vereniging van olie- en gasproducenten), IMCA (International Maritime Contractors Association), IADC (International Association of Drilling Contractors). Ongeacht het land of het continent werkt elk bedrijf in strikte overeenstemming met regels en voorschriften. Hadimpro is ervan overtuigd dat hoe stricter regels en voorschriften worden nageleefd, hoe hoger het veiligheidsniveau zal zijn. Hadimpro kan helpen bij het ontwikkelen van een geschikt HSE-beheersysteem voor onze klant en hun organisatie ondersteunen bij de implementatie. Onze systemen worden als minimum afgestemd op de HSE-systemen van onze klant en het beleid, de procedures, besluiten en / of normen van de lokale overheid. Hadimpro-teamleden hebben tientallen jaren ervaring in de (zware) hijs-, hef-, rigging en gespecialiseerde transportsector en zijn of zijn betrokken geweest bij brancheorganisaties, zoals het Offshore Mechanical Handling Committee (OMHEC), Europese vereniging voor het abnormale wegtransport en mobiele kraanverhuur (ESTA) en de Erkende nederlandse Keurbedrijven Hijs- en hefmiddelen (EKH). Welk systeem onze klant ook wenst, Hadimpro volgt zijn beproefde en geteste processen, waaronder maar niet beperkt tot het volgende;

 • Het opzetten van een veilig werksysteem of bedrijfsbeleid
 • Beleidsondersteuning voor (zwaar) heffen, hijsen, rigging en gespecialiseerd transport
 • Passende training ontwikkelen en geven op basis van de nieuwe procedures (of helpen bij de ontwikkeling van trainingsschema's als onze klant deze al heeft)
 • Zorg voor afstemming op lokale of internationale normen en best practices uit de industrie, zodat we ervoor zorgen dat alles aan de wetgeving voldoet
 • Leiderschapstraining over het managementsysteem, rollen en verantwoordelijkheden
 • Voeren van audits om de implementatie, compliance, kennis en lacunes te beoordelen
 • Controles op de naleving van regels, voorschriften en best practices uit de branche
 • Identificatie van gevaren, risicobeoordeling en risicobeheer
 • Verstrekken van gedetailleerde methodeverklaringen inclusief het opstellen van CAD-tekeningen
 • Kwalificatie / certificering van apparatuur en middelen
 • Technische beoordeling van capaciteit van in te zetten middelen
 • Onderzoek naar incidenten en ongevallen, analyse en vaststelling van de oorzaak
 • Deskundige getuigenissen voor ondersteuning bij procesvoering voor aannemers, verzekeringsmaatschappijen en advocaten
 • Heffen

  Heffen

  Heffen is een activiteit waarbij de last op een gecontroleerde en geleide wijze wordt opgeheven, normaal gesproken vanaf de onderkant van de last met bijvoorbeeld een vorkheftruck, schroefvijzel, dommekracht, hydraulische vijzel, teenvijzel, hefkussen, etc.

 • Rigging

  Rigging

  Het verplaatsen van een last horizontaal, verticaal of onder andere hoeken en mogelijk door verschillende vloerniveaus, door gebruik te maken van verschillende soorten hef- en hijsmiddelen. Hef- en hijsmiddelen worden daarbij onderverdeeld in hef- en hijswerktuigen versus hef- en hijsgereedschappen.

 • Hijsen

  Hijsen

  Hijsen is een activiteit waarbij de last wordt opgehangen en waarbij deze vrij hangt, bijvoorbeeld door middel van één of meerdere hijskranen, kettingtakels, rateltakels, hijsportaal, balkklem, lier, drijvende bok, vijzel met bundel voorspanstaaldraad, enz.

 • Gespecialiseerd transport

  Gespecialiseerd transport

  Transport van zware, abnormale en extra grote lasten door middel van gespecialiseerde transportmiddelen zoals zelfrijdende modulaire transport eenheden (zogenaamde SPMT"s), conventionele modulaire en meer-assige trailers, slede technieken, zware industriële rollensets en zware "rolschaatsen" op basis van eindloze kettingtechnieken.